O potrzebie przewietrzenia głów polityków

Odpowiednie kierowanie dziećmi, tfu, politykami, oznacza wyznaczanie im granic. Dziecko, tfu, polityk, musi wiedzieć, co dzieje się wokół niego, na co zezwala kultura, w której żyje, co oznacza demokracja i co jest pożądane w sensie społecznym. Dziecko, a tym bardziej polityk, powinien wiedzieć, że podstawową normą regulującą relacje ludzkie jest nienaruszalność godności drugiego człowieka, że […]